PRAHA - Letenské nám. 156/1, 170 00 Praha 7
721 349 797
info@dogtouch.cz

ANAMNÉZA

PŘÍČINY

1. Bioenergetické testování
2. Zjištění zátěží
3. Stanovení terapeutických kroků

Standartní terapii můžeme rozdělit do následujících hlavních fází, které jsou prováděny podle potřeby:

– Konzultace
– Kombinované testovací techniky
– Test se sadou 5 elementů
– Testy s dalšími sadami
– Testy s digitálními substancemi
– Test reakce na potraviny
– Pomocné diagnostické techniky
– Elektroakupunktura na energetických drahách
– Kineziologický test a biotenzor

– Otisk detoxikace nohou / rukou
– Vyhodnocení testů
– Osvědčené postupy
– Určení vhodných programů na vyvedení patogenů
– Příprava na terapii – stabilizace pacienta, vlastní vzorky
– Spuštění terapie

Při léčení akutních onemocnění a v chirurgii dokáže běžná medicína velkolepé věci. Léčba chronických onemocnění se vyvíjí většinou složitěji a mnozí pacienti s ní nejsou spokojeni.

Toto je tedy oblast, ve které je potřeba řešení více než naléhavá. Biorezonanční metoda Bicom je speciální diagnostický a terapeutický postup, se kterým se medicína dala novou, směr udávající cestou. Díky přístroji Bicom mohou být u mnohých případů zjištěny a léčeny skutečné – často skryté – příčiny onemocnění.

Nejedná se o léčbu a diagnostiku klasickou západní medicínou, ale o alternativní způsob, který ji při vzájemném respektování se a spolupráce účinně doplňuje. Tato metoda nenahrazuje ultrazvuk, rentgen, MTR a jiná vyšetření, proto nemůže být použita k potvrzení, vyvrácení či stanovení diagnózy charakterizující změny tkáně. Tato metoda nenahrazuje zdravotnickou péči. Biorezonance BICOM nepatří mezi metody běžně užívané v klasické medicíně v České republice.
error: Content is protected !!