PRAHA - Letenské nám. 156/1, 170 00 Praha 7
721 349 797
info@dogtouch.cz

Konzultace - terapie

Letenské náměstí 156/1, 170 00 Praha 7
Tel.: 721 349 797, e-mail: info@dogtouch.cz

REHABILITACE & FYZIOTERAPIE PRO PSY – terapie zlepšující kvalitu života 

Vhodné při rekonvalescenci po operacích pohybového aparátu i při neurologických obtížích.

Rehabilitace & fyzioterapie jsou vhodné manuální terapie při rekonvalescenci, po operacích pohybového aparátu nebo při onemocnění kostí, kloubů, vazů a svalů. Je rovněž účinná preventivně či naopak, při řešení neurologických problémů a velmi vhodná u sportovních psů s velkou fyzickou námahou. Jedná se o individuální cvičení se zvířetem.

Vhodné rehabilitační metody řeší vzniklé zdravotní obtíže od příčiny vzniku, kde také dochází k úlevě od bolesti. Pacienty jsou nejen starší psi, ale rovněž i zvířata s nadváhou.

V rámci manuálních technik využíváme nejnovějších poznatků v péči o pohybový aparát na všech úrovních. Využíváme techniky z Dornovy metody, měkké techniky pro práci s fasciemi a lymfatickým systémem. Rehabilitace zvířat se velmi úspěšně kombinuje s biorezonancí. Neinvazivním přístrojem Bicom provádíme diagnostiku a následnou léčbu. Velké výsledky rovněž pozorujeme u tzv. „neřešitelných“ případů, kde jsou vyčerpány možnosti klasické medicíny.

Metoda Bicom

Speciální postup určený pro zjišťování a odstranění zátěží na biofyzikální úrovni. Bicom neurčí diagnózu, ale systémovou příčinu z pohledu tzv. celostní medicíny. Díky přístroji Bicom mohou být u mnohých případů zjištěny a eliminovány často skryté zátěže, které není vždy možno analyzovat na laboratorní úrovni.
Každá substance – tedy i každá buňka, každá část těla, ale i viry, bakterie, pyly, toxiny, nikotin atd. má elektromagnetické vyzařování. Každá substance má podle své povahy typickou vlnovou délku či frekvenci se zcela individuální charakteristikou označovanou jako frekvenční vzorek.
Terapeutická metoda Bicom nachází uplatnění v celostní péči o lidi i zvířata.

ZJISTIT VÍCE

Bicom BodyCheck 2

NOVINKA využití kvantové fyziky v oblasti veterinární medicíny.

Princip funkce BBC:
BBC je založen na poznatcích z oblasti kvantové fyziky které tvrdí, že každá hmota, až do nejmenších částic generuje specifické frekvence. Metodu skenování přístrojem BBC můžeme laicky přirovnat k frekvenčnímu vyhledávání (vyhledávání stanic) v rádiu. Zjednodušeně řečeno: BBC vysílá velmi slabé modulované pulsy v širokém frekvenčním rozsahu jako signál do těla a měří jeho odezvu. Frekvenční vzorky, zaznamenané pomocí snímacího senzoru, jsou pak pomocí sofistikovaného programu analyzovány a porovnány s obsahem rozsáhlé databáze. Při tom se vypočítá odchylka od optimálního stavu.

ZJISTIT VÍCE

Poskytujeme prezicní fyzioterapeutickou léčebnou i následnou péči včetně biorezonanční terapie. Fyzioterapi a následná BICOM péče zlepšuje výrazně stav domácích mazlíčků a to nejen psů a koček, ale i dalších zvířat.

Naši klienti

Podívejte se na progres v péči v galerii obrázků a videí

Dafy

10 let

Již pět let se Dafy potýká s endokrinologickým onemocněním Cushingův sysndrom, s nímž se pojí spousty přidružených onemocnění včetně pohybových obtíží. Dafy dochází na biorezonanci stimulující funkci orgánů a z těla odvede, za pomocí lymfatického systému, škodlivé látky z léků, které Dafy dlouhodobě užívá. 

Očko

16 let

Díky úctyhodného věku a váze okolo 30ti kil  má tento vlk občas nějaké bolístky kloubů, zad nebo krční páteře.  Biorezonance Očkovi dlouhodobě ulevila a zároveň nezatížila jeho játra a ledviny.
Biorezonance je neinvazivní bezbolestná metoda, která pracuje na odstranění příčin nemocí a ne pouze jejich projevů.  Metoda výborně pomáhá i při alergiích.

Špageta

9 let

Adoptovaný podenco z Tenerife má za sebou několik náročných operací brániční kýly a končetiny. Zpočátku byl problém při terapii na něj vůbec sáhnout. Zvolnou socializací byly rehabilitace čím dál snazší. Díky neustálé péči a práci paničky rehabilituje už „jen“ přední končetinu po úrazu, aby se stabilizovala páteř a zamezilo se větší rotaci pánve. 

Jack

15 let

Jack si při svém dovádění v ohradě natáhl vaz v oblasti ramenního kloubu natolik a dva měsíce kulhal. Diagnostika na přístroji Bicom ukázala problémy s vazy a šlachami. Během jedné terapie se problémy podařilo úspěšně vyřešit a Jackovy bolesti se výrazně zmírnily. Přestal kulhat již během terapie a nebylo snadné ho přesvědčit, aby chvilku postál.

Psychosomatické naladění majitele a jeho zvířete – vzájemné souvislosti. 

Jaké produkty u nás také najdete

SOMAVEDIC
Somavedic je navržen na principu řízeného uvolňování energie z minerálů. Jedná se především o polodrahokamy nebo drahokamy ve specifické konfiguraci spolu se vzácnými kovy, které výsledný efekt umocňují. Somavedic je zařízení schopné zmírnit negativní dopady elektromagnetického záření (EMF), nadbytečných volných radikálů v těle, geopatogenních zátěží, Curryho a Hartmannových pásů.

NA DOTAZ
+420 721 349 797
info@dogtouch.cz
Privacy Policy
error: Content is protected !!