PRAHA - Letenské nám. 156/1, 170 00 Praha 7
721 349 797
info@dogtouch.cz

BICOM BodyBalanceCheck2

BICOM BodyCheck2 je založen na poznatcích z oblasti kvantové fyziky které tvrdí, že každá hmota, až do nejmenších částic generuje specifické frekvence. Metodu skenování přístrojem BBC můžeme laicky přirovnat k frekvenčnímu vyhledávání (vyhledávání stanic) v rádiu.

Zjednodušeně řečeno: BBC vysílá velmi slabé modulované pulsy v širokém frekvenčním rozsahu jako signál do těla a měří jeho odezvu. Frekvenční vzorky, zaznamenané pomocí snímacího senzoru, jsou pak pomocí sofistikovaného programu analyzovány a porovnány s obsahem rozsáhlé databáze. Při tom se vypočítá odchylka od optimálního stavu.

 Jednotlivým reakčním signálům je přiřazena speciální relativní významnost v závislosti na individuální schopnosti regulace. Vyhodnocení získaných signálů je graficky znázorněno na anatomických řezech. Lze tak velmi včasně odhalit disharmonické odchylky v organismu.

Neni nutná fyzická přítomnost zvířete. Rozbor lze provést z krve. Ocení majitelé problematických nebo vetších zvířat.

BICOM BodyCheck2 vám umožní kompletní, bioenergetickou kontrolu zdravotního stavu. Automaticky skenuje frekvenční vzorky celého těla, vnitřních orgánů, kostí a tkání až na buněčnou úroveň buněk a vyhodnotí je.

Prevence a včasné rozpoznání potíží jsou stále důležitější. Dnešní životní styl, výživa a znečištění životního prostředí mohou tělo výrazně oslabit. Energetické poruchy se někdy vyvíjejí postupně, aniž by pacient něco konkrétního cítil.

error: Content is protected !!