PRAHA - Letenské nám. 156/1, 170 00 Praha 7
721 349 797
info@dogtouch.cz

Rehabilitace & Fyzioterapie

Našim klientům poskytujeme komplexní individuální péči. 

Rehabilitace & Fyzioterapie v kombinaci s Dornovou metodou, měkkými technikami a biorezonancí má výrazně pozitivní  terapeutický vliv na kondici klientů při rekonvalescenci i jako prevence.

Rehabilitace a fyzioterapie sestavuji na míru dle individuálních potřeb klienta. Kombinuji techniky na principu Dornovy metody, dále práci s měkkými technikami, které zajišťují ošetření fasciálních řetězců a lymfatického systému. Na závěr biorezonanční terapie, která prostupuje na buněčnou – frekvenční úroveň těla tak, že dochází k nejlepším výsledkům celkového zdravotního stavu zvířete.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

Rehabilitace & fyzioterapie

jsou vhodné manuální terapie při rekonvalescenci, po operacích pohybového aparátu nebo při onemocnění kostí, kloubů, vazů a svalů. Je rovněž účinná preventivně či naopak, při řešení neurologických problémů a velmi vhodná u sportovních psů s velkou fyzickou námahou. Jedná se o individuální cvičení se zvířetem.

Vhodné rehabilitační metody řeší vzniklé zdravotní obtíže od příčiny vzniku, kde také dochází k úlevě od bolesti. Pacienty jsou nejen starší psi, ale rovněž i zvířata s nadváhou. V rámci manuálních technik využíváme nejnovějších poznatků měkkých technik a Dornovy metody. 

Fyzioterapii velmi úspěšně kombinujeme s biorezonancí. Neinvazivní terapií přístrojem Bicom provádíme diagnostiku a následnou léčku, ať už se jedná o ortopedické obtíže či jiné (chronické záněty, viry, bakterie, plísně, paraziti, chemické zátěže i z dlouhodobě užívaných léčiv).

Hlavní přínos měkkých technik

Propojení účinných technik umožňuje celostní ošetření, ačkoli žádná z nich není sama o sobě diagnostická. Po ošetření celého těla dochází k rychlejší úlevě pacienta, rychlejší regeneraci organismu a rychlejšímu návratu k fyziologickému stavu.

Princip využití měkkých technik

Zcela zásadní je neinvazivní přístup k ošetření. Použití tlakové síly, kterou vytváří terapeut na postižené místo je malé, ale působí delší čas. Tento delší čas umožní organismu změnu vzorců ve tkáních. Účinnost tlaku zvyšuje pohyb, který je aktivní nebo pasivní. Procesy ve tkáních jsou nedílnou součástí práce s kosterním systémem.

Cílem terapie je uvolnění stažených, slepených a nepohyblivých fasciálních struktur a podpora jejich hydratace a lepší vzájemné skluznosti.

 

Přímé působení terapeutického tlaku na tkáň a pomalý pohyb účinně navozují správný fyziologický stav pojivových tkání.

Postup terapeuta při ošetření s pomocí měkkých technik

 • ošetřuje všechny složky opěrného aparátu, které jsou funkčně vzájemně propojené a tvoří jeden celek
 • ošetřuje fasciální systém pohybového aparátu a orgánových soustav
 • působí pomocí rukou na ošetřované části těla podle daného schématu (metodiky)
 • řídí se přírodními pravidly a zásadami biomechaniky a nenásilně manipuluje s opěrným aparátem
 • vnímá procesy odehrávající se ve tkáních a citlivě přizpůsobuje způsob ošetření
 • dbá na korektní vztah mezi terapeutem a pacientem
 • pracuje v neutrálním postavení a ukotvení
 • respektuje projevy pacienta, které mohou vyplývat z tkáňové paměti
 • je zdrojem opory

  Uvedeným terapeutickým přístupem se zvyšuje a prohlubuje účinek probíhajících procesů, které terapeut dokáže zachytit a pomůže pacientovi jimi projít. Velmi pozitivní na kondici klienta je kombinace fyzioterapeutických technik s přínosem biorezonance.
error: Content is protected !!