PRAHA - Letenské nám. 156/1, 170 00 Praha 7
721 349 797
info@dogtouch.cz

Optimalizace hmotnosti a tělesného tuku

HUBNUTÍ POMOCÍ BIOREZONANCE S VYUŽITÍM AKUPUNKTURNÍCH BODŮ NA TĚLE

Obezita je definována zmnožením tukové tkáně v organismu.
Podíl tuku v organismu je určován pohlavím, věkem a etnickým charakterem populace.

Hodnocení množství tuku v těle

I. Podle množství tuku

Fyziologicky je vyšší podíl tuku u žen (norma 28 – 30%) než u mužů (norma 23 – 25%). Obvykle je vyšší procento tuku spojené s nadměrným množstvím kilogramů, ale neplatí to vždy. Například aktivní sportovci s vysokým procentem svaloviny mohou být dle tabulek obézní, protože svaly jsou těžší než tuk, ale procento tuku mají v normě. Bylo by vhodnější, pokud by si lidé kupovali na hodnocení obezity spíše tukoměry než váhy. U obézních mužů přesahuje tuk 25% a u žen 30% (u starších žen 35%) tělesné váhy. Množství zásobního tuku lze určit například měřením kožních řas kaliperem na více místech těla a ze zjištěných hodnot pak lze zjistit podíl tukové tkáně na celkové tělesné váze.

II. Podle BMI (Body Mass Indexu)

Pokud není možné tuk měřit, používají se různé indexy, kdy tělesná váha se většinou dělí tělesnou výškou v různých mocninách-

Nejběžněji používaný index tělesné hmotnosti BMI (z anglického Body Mass Index), který definoval v období let 1830 až 1850 belgický astronom, matematik, statistik a sociolog Lambert Adolphe Jacques Quételet (22. února 1796 – 17. února 1874).

Tento index tělesné hmotnosti (BMI) pro stanovení míry obezity používaný dodnes. Je ovšem otázka, zda je jeho vypovídající hodnota v současnosti ve všech ohledech skutečně reálná.  

BMI se vypočte tak, že se hmotnost vyjádřena v kilogramech dělí druhou mocninou výšky vyjádřené v metrech.  

BMI představuje orientační hodnocení obezity. Nezachycuje podíl tuku a beztukové hmoty. Při stejném BMI mají ženy vyšší podíl tuku než muži a starší lidé než mladší.

U sportovců provozující silové sporty (vzpěrači, kulturisté apod.) vyšší BMI může odrážet zmnožení svalové hmoty a ne zmnožení tuku. Rovněž etnické rasy mohou mít různý podíl tuku při stejném BMI.

I přes výše uvedené výhrady je BMI nejjednodušším měřítkem obezity a lze podle něho určit zdravotní rizika spojená s obezitou.


III. Podle rozložení tuku do profilu jablko nebo hruška

Z hlediska zdravotního, je důležité nejen jakou máme výšku, ale ještě důležitější je, jak je tuk v našem těle rozložen. Podle rozložení tuku rozlišujeme dva typy obezity.

Obezita viscerální – útrobní, androidní, mužského typu, jablku podobná je charakterizována hromaděním tuku uvnitř břicha a v oblasti hrudníku. Je spojena s vyšším výskytem metabolických a kardiovaskulárních komplikací obezity.

Obezita gynoidní – ženského typu, hrušce podobná je charakterizována zmnožením podkožního tuku zejména na hýždích a stehnech. Z hlediska zdravotního je méně riziková než mužský typ obezity.

Dříve se klasifikoval androidní a gynoidní typ obezity podle poměru obvodu pasu a boků. Dnes se považuje za postačující ukazatel metabolických a kardiovaskulárních rizik pouze obvod pasu (měří se v horizontální rovině uprostřed vzdálenosti mezi hřbetem kosti kyčelní a spodním okrajem posledního žebra).

Zdali se jedná o případ androidní či gynoidní typ obezity lze spočítat jednoduše pomocí WHR (West/Hip Ratio), neboli poměru PAS/BOKY.

Obvod pasu určující zvýšené a vysoké riziko metabolických a kardiovaskulárních komplikací obezity u mužů a žen:
muži  ˃ 94 cm = zvýšené riziko,  ˃ 102 cm = vysoké riziko
ženy   ˃ 80 cm = zvýšené riziko,  ˃  88 cm = vysoké riziko.

Dva pohledy na obezitu

1. Moderní (západní) lékařství

Považuje obezitu za stav nadměrného hromadění tělesného tuku následkem gentických předpokladů, tělesné nečinnosti, hormonálních poruch, stoupajícího věku, společensko-ekonomických faktorů a emočních či psychických pochodů. Nadměrný přísun (konzumace poživatin) a malá spotřeba (tělesné) energie jsou považovány za hlavní příčinu. Z tohoto pohledu jsou hlavní cestou k léčbě změna stravy a cvičení (pohyb navíc).

2. Čínská medicína

Považuje obezitu a nadváhu za hromadění vlhkosti, hlenu nebo vody v těle. Přestože v některých případech má podobný názor jako moderní (západní) medicína jako jsou například nedostatek pohybu, nadměrný přísun energie v podobě kalorií s potravin, stárnutí, bere v úvahu i další faktory, které jsou co do důležitosti na stejné úrovni:

  • emoční pochody
  • konstituční slabosti ve smyslu prázdnosti a plnosti, nepravidelné stravování a to vše dohromady ovlivňuje základní orgán a orgánové komplexy a jejich meridiány.

Tato disharmonie vyžaduje komplexní přístup – nalezení kořenu (hlavní příčiny) v problému s přihlédnutím na konstituci dané osoby a nerovnováhy meridiánů. Samotná dieta v klinickém smyslu (snížení energetického příjmu a zvýšení energetického výdeje) nemůže napravit všechny případy nadváhy a obezity. Zejména, pokud chceme dosáhnout trvalého efektu a vyléčení. Znám je klasický jojo efekt, který je pro mnoho „zaručených“ diet typický.

Principy dietetiky čínské medicíny, které obezitu léčí, zahrnují hlavní disharmonické vzorce, pomoc s výběrem vhodných potravin a způsob jejich přípravy.

Problém dnešní doby je, že žijeme více v nadbytku než v nedostatku, zato však na úkor kvality. Nedostatek máme v kultuře stravování, ve výběru skutečně kvalitních potravin, nedostatku času a psychické rovnováhy.

Problematika čínské dietetiky je rozsáhlá. Nicméně stručně ji lze vyjádřit například takto:

1) strava by měla být sezónní a měla by obsahovat potraviny, které právě rostou v daném klimatickém období a pásmu, v němž žijeme.
2) Měla by být přizpůsobena tělesné konstituci. 

Čínská medicína rozeznává šest typů fyzické konstituce

1. Horký typ
Horkokrevnost, žízeň na studené nápoje, červený obličej, tužší stolice, menší množství tmavší močí, rychlé mluvení, červený jazyk se žlutým nebo s žádným povlakem – horko je v nadbytku.

2. Studený typ
Zimomřivost bez žízně, upřednostňování teplých nápojů, bledá a světlá pleť, hojné močení světlé moči, pomalé mluvení, tenký jazyk se slabým povlakem – nedostatek jangu.

3. Suchý typ
Hubený člověk s častou žízní, suchost kůže a sliznice, svědění kůže, nosu a očí, suchý kašel – nedostatek jinu.

4. Vlhký typ
Obézní člověk s pocitem tíhy v těle, únavnost, otoky, málo energie, hodně slin a hlenu, jazy nateklý s mastným lesklým povlakem.

5. Nedostatečný typ
Hubený člověk, málo energie, pasivita, nadměrné pocení, tichý hlas, bušení srdce, poklesy a výhřezy orgánů, rychle se unaví, světlá pleť, pomalá regenerace – nedostatek čch a krve.

6. Nadměrný typ
Člověk atletické postavy, silný, plný energie, aktivní, vysoce produktivní. Červený obličej, silný hlas, hypertenze, workholik – oheň v nadbytku.

V praxi se tyto základní typy často kombinujují a převažují smíšené konstituce – nejčastěji vlhko/chlad, vlhko/horko, studený/nedostatečný. 

Sklon k obezitě mají podle TČM dva tělesné typy – vlhko/chlad, vlhko/horko. Oproti tomu lidé s konstitucí sucha a horka nikdy obézní nebudou, ať sní cokoliv a v jakémkoliv množství. V léčbě je potřeba se zaměřit na nasměrování tělesné konstituce obézních lidí (vlhko) na konstituci horka a sucha. Toho docílíme například výběrem potravin s ohřívajícím a vysušujícím charakterem, ovlivněním meridiánů a orgánových komplexů ve smyslu posílení – plíce/tlusté střevo (sucho) kov a harmonizace základních elementů srdce/tenké střevo (horko a oheň), země (slinivka/slezina/žaludek), voda (močový měchýř/ledviny) viz následující tabulka.

Konstituce ustanovující typ obezity

Konstituce JIN (chladné vlhko)

snížená aktivita
introvert, tajnůstkář
zimomřivost, studené nohy a ruce
bledý až nažloutlý obličej
spavost
močení hojné světlé moči i v noci
chronické tupé bolesti v bedrech
únava, slabost v kolenou a zádech
pocení hojné, vodové, pot je studený
chybí žízeň, chuť na teplé nápoje
řidší měkčí stolice
slabý hlas, nechuť mluvit
povrchní a tiché dýchání
jazyk bledý, nateklý
tupé bolesti hlavy, pocit tíže v hlavě
muži: impotence, slabá erekce
ženy: bílé řídké výtoky, sterilita, ztráta libida, opožděná menstruace

Konstituce JANG (vlhké horko)

zvýšená aktivita
extrovert, otevřený
horkokrevnost, návaly horka
červený obličej
nespavost
močení tmavé žluté moče
akutnější ostré bolesti v bedrech
rychlá regenerace, bolesti v patách
pocení lepkavé a vlažné i v noci
žízeň, chuť na studené nápoje
zácpa
silný hlas, hodně hovoří
hluboké a hlasité dýchání
jazyk červený, se žlutým povlakem
ostré boleti hlavy, motolice, pískání v uších
muži: sterilita, noční poluce
ženy: předčasná menstruace, nadměrné krvácení, suchost vaginy

Zjištění zatížených vylučovacích orgánů a primárně rušeného elementu

Zjištění zatížených vylučovacích orgánů a primárně rušeného elementu

Většina pacientů s problémy s hmotností zkoušela už mnoho diet nejrůznějšího druhu a neměli přitom žádný úspěch nebo padli za oběť jojo efektu s výsledkem, že byl extrémně snížen bazální metabolismus. Látková výměna je tedy maximálně blokována, často zmiňovanými symptomy jsou nadýmání, pocity plnosti, zácpa, únava a nedostatek energie při mrzuté a frustrující náladě. Kromě toho jsou během redukce hmotnosti extrémně namáhány vylučovací orgány, proto má jejich podpora velký smysl.

Na pomoc klientům lze do konceptu k redukčnímu programu připojit další opatření z přírodního léčitelství. Navíc lze zatížené vylučovací orgány zjistit kineziologicky nebo tenzorem. 

První vyšetření:

Eliminujeme možné rušivé vlivy, které mohou brzdit výsledky terapie.
Provedeme vyšetření centrální nesnášenlivosti potravin.
Prověříme možný nedostatek látek podílejících se na zpracování stravy. 
V případě výrazné chuti na sladké doporučíme souběžnou terapii na odvykání od nežádoucí chuti na sladké.
Nastavíme optimální program připravený na míru.

Součástí celkové terapie je:

Dietní poradenství.
Představíme zásady doporučeného výživového plánu. 
Definujeme nejčastější chyby v sestavování jídelníčku.
Sestavíme optimální jídelníček zaměřený na konkrétního jednotlivce.

error: Content is protected !!