PRAHA - Letenské nám. 156/1, 170 00 Praha 7
721 349 797
info@dogtouch.cz

BICOM

ANAMNÉZA

Co je terapie BICOM?

Přístroj Bicom s diagnostickými i terapeutickými možnostmi pracující na bázi biorezonance a umožňuje léčbu akutních a chronických onemocnění. Přístroje Bicom se využívají v humánní, dentální a veterinární medicíně a jsou registrovány jako zdravotnické prostředky třídy, ale jedná se stejně jako u homeopatie a akupunktury o oblast tzv. komplementární medicíny. 

Diagnostická část přístroje (EAV) pracuje na principu měření vodivosti v místě akupunkturních bodů. Odchylky od jejich normálních hodnot umožňují diagnostikovat příčiny obtíží na fyzické a psychosomatické úrovni. Další možností diagnostiky je testování za pomocí testovacích sad a tenzoru. Tuto testovací techniku používá 90% terapeutů.

Terapeutická část snímá pomocí elektrod kmitočty organizmu, upravuje je pomocí biologického filtru a zharmonizované vrací zpět. Celá řada fyzikálních vlivů včetně slabých elektromagnetických polí (což je případ Bicomu ) ovlivňuje buněčnou membránu, aktivní i pasivní transport, a tím i metabolismus a funkci buňky. Dochází tak k harmonizaci organismu na biofyzikální úrovni a k aktivaci samoregulačních schopností a odstranění obtíží. 

Podobně lze snímat kmitočty i různých organických či anorganických látek a tyto kmitočty dále upravovat. Této možnosti se využívá např. při léčení alergií, bakterií, virů, plísní,  závislostí vč. kouření a detoxikaci organizmu.

V paměti přístroje Bicom optima II. generace je uloženo 1176 terapeutických programů a 548 digitálních substancí. Všechny programy lze individualizovat testováním přímo na klienta. Tímto způsobem lze pozitivně optimalizovat veškeré zdravotní obtíže, často s velmi překvapivými výsledky. Mimo jiné u alergií, zažívacích potíží, migrén, chronických únavových stavů, snížené imunity, opakovaných infekcí dýchacích cest, močových cest, prostaty, borreliosy, virů, EBVirosy, infekční mononukleosy, salmonelosy, psychosomatických obtížích atd., ale i u různých bolestivých stavů pohybového aparátu.

Podobné symptomy se podílí i na zhoršování kondice u zvířat včetně domácích mazlíčků. Terapeutická metoda Bicom diagnostikuje a následně terapeuticky podporuje optimalizace kondice. Terapeutická metoda Bicom tak  nachází uplatnění v celostní péči o lidi i zvířata, především při péči o kondici psů.

Terapie BICOM je založena na celostním přístupu a upřednostňuje zjišťování příčin nikoli pouze příznaků.

Celostní medicína tedy léčí jiným způsobem, a to tak, že najde a řeší příčiny nemoci, které mohou být rozprostřeny různě po těle, ale i v psychice. Na rozdíl od západního lékařství neléčí jen příznaky nemoci. Nenutí pacientovi závislost na lécích, které mohou škodit vedlejšími účinky a tím mohou u pacienta vyvolat jiné potíže. Proto i správný BICOM terapeut na klienta pohlíží jako na celou bytost a nejen jako na komplex buněk a biochemických procesů. Je tak schopen najít a následně odstranit fyzické i psychické nedostatky.

METODA BICOM pracuje se symptomy v těchto kategoriích:

Alergie
Bakterie
Čelist
Dermatologie
Elektrosmog
Endokrinní systém
Fytoterapie
Geopatie
Gynekologie
Homeopatika

Játra
Jedy z prostředí
Kostní dřeň / Krev
Metabolismus
Minerálně výživ. rovnováha
Neurologie
Oči
Onkologie / Chemoterapie
ORL
Ortomolekulární substance

Ortopedie
Ostatní patogeny
Paraziti
Plíce
Plísně
Podpůrné látky
Pohybový aparát
Radionuklidy, ionizující záření
Schüsslerovi soli

Srdce / Krevní oběh
Tradiční čínská medicína
Terapie drahými kameny
Urologie
Viry
Žaludek /
Střeva / Slinivka

Nejedná se o léčbu a diagnostiku klasickou západní medicínou, ale o alternativní způsob, který ji při vzájemném respektování se a spolupráce účinně doplňuje. Tato metoda nenahrazuje ultrazvuk, rentgen, MTR a jiná vyšetření, proto nemůže být použita k potvrzení, vyvrácení či stanovení diagnózy charakterizující změny tkáně. Tato metoda nenahrazuje zdravotnickou péči. Biorezonance BICOM nepatří mezi metody běžně užívané v klasické medicíně v České republice.
error: Content is protected !!