PRAHA - Letenské nám. 156/1, 170 00 Praha 7
721 349 797
info@dogtouch.cz

Programy BICOM BodyBalance

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO APLIKACI

Všichni lidé nejsou stejní a reagují různě. Proto je při aplikaci níže uvedených programů nezbytné sledovat individuální vegetativní reaktivitu.

Programy 3 a 4 mají spíše harmonizující a stabilizující účinek. Lidé s významně zvýšenou vegetatitvní nervovou aktivitou (tendence k pocení rukou, k vnitřnímu neklidu, zvýšená tepová frekvence) reagují pozitivně na programy 2 a 3. Lidé se sníženou vegetatitvní nervovou aktivitou (nižší tepová frekvence) reagují na programy 4 a 5.

Jste-li na pochybách, vyzkoušejte nejprve nižší program a následně, v případě jeho neúčinnosti, zvolte program o jeden stupeň vyšší. Je-li zvolený program příliš intenzivní, může se to projevit mírnou úzkostí nebo neklidem, který zmizí ihned po vypnutí přístroje.

error: Content is protected !!